Ba tháng cuối 2022 của Danh Khôi (NRC): Doanh thu chưa nổi 1 tỷ... lỗ ròng đến 60 tỷ đồng

29/01/2023 13:30

Quý IV/2022, tình hình kinh doanh của Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi (HOSE: NRC) vô cùng ảm đạm, khi doanh thu lập kỷ lục thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây và lỗ ròng 60 tỷ đồng.

Lợi nhuận cả năm lập đỉnh, VC3 vẫn cách xa kế hoạch tham vọng đề ra

Quý IV/2022 là một quý đáng quên của NRC khi doanh thu sụt giảm mạnh 99,7% so với cùng kỳ năm trước, còn vỏn vẹn 875 triệu đồng - thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Công ty “trắng” doanh thu dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản lẫn doanh thu từ hoạt động hợp tác đầu tư dự án; chỉ còn doanh thu dịch vụ môi giới và dịch vụ khác.

Do doanh thu “mỏng dính”, lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 826 triệu đồng, giảm 99,7% so với cùng kỳ năm trước.

“Đã nghèo lại còn mắc cái eo”, trong quý IV/2022, các loại chi phí của NRC đều gia tăng đáng kể, cụ thể: chi phí tài chính tăng 6,5 lần, đạt 28 tỷ đồng; chi phí quản lý tăng 66%, đạt 30 tỷ đồng. Kết quả, NRC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 57 tỷ đồng.

Cộng thêm khoản lỗ khác 6 tỷ đồng, NRC lỗ trước thuế 63,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 244 tỷ đồng; lỗ sau thuế 60 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 190 tỷ đồng. Đây là quý lỗ đầu tiên sau 5 quý liên tiếp có lãi của công ty.

NRC
Quý IV/2022 là quý đáng quên của NRC khi doanh thu chưa nổi 1 tỷ, lỗ ròng 60 tỷ. Ảnh minh hoạ

Lũy kế năm 2022, các chỉ tiêu kinh doanh của NRC đều giảm mạnh. Theo đó, doanh thu thuần đạt 194 tỷ đồng, giảm 56% so với năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự sụt giảm nặng nề của mảng dịch vụ tư vấn và quản lý bất động sản (giảm 81%, đạt 49 tỷ đồng) lẫn mảng dịch vụ môi giới & dịch vụ khác (giảm 75%, đạt 27 tỷ đồng), đồng thời cho thấy sự vươn lên của mảng hoạt động hợp tác đầu tư dự án (tăng 86%, đạt 117 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng, giảm 62% so với năm trước.

Doanh thu tài chính trong năm đạt 25 tỷ đồng, đến từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần, song điều này không có nhiều ý nghĩa khi chi phí tài chính tăng gấp 6 lần, đạt 64 tỷ đồng.

Với chi phí bán hàng 15 tỷ đồng, chi phí quản lý 68 tỷ đồng và khoản lỗ khác 8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế năm 2022 của NRC đã giảm 90,5% so với năm trước, chỉ đạt 24,7 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 6,3 tỷ đồng, giảm 96,7% so với năm trước.

Không chỉ kết quả kinh doanh kém, dòng tiền kinh doanh năm 2022 của NRC cũng rất xấu khi âm 186 tỷ đồng (năm trước âm 844 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (248 tỷ đồng), chi trả lãi vay (58 tỷ đồng).

Về tài sản, tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của NRC đạt 2.368 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là sự gia tăng của các khoản phải thu, đạt 1.907 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Bên cạn đó là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn cũng tăng gấp đôi, đạt 191 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại dự án Bình Đăng (Saigon Metro Mall).

Đáng kể là hàng tồn kho giảm 78%, chỉ còn 11 tỷ đồng và đặc biệt là tiền và tương đương tiền chỉ còn vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2022 của NRC đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 581 tỷ đồng, tăng 21%. Song, với vốn chủ sở hữu dày dặn (1.359 tỷ đồng, tăng 17%), hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của NRC khá thấp.

Hồi tháng 11/2022, NRC dính án phạt phải ngừng sử dụng hoá đơn trong vòng 1 năm từ Chi cục Thuế Quận 1 TP.HCM.

Nguyên nhân là do công ty nợ 93,8 tỷ đồng tiền thuế vượt quá 90 ngày (kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định). Thời hạn thực hiện cưỡng chế là 1 năm, từ ngày 14/11/2022 đến ngày 13/11/2023.

Bạn đang đọc bài viết "Ba tháng cuối 2022 của Danh Khôi (NRC): Doanh thu chưa nổi 1 tỷ... lỗ ròng đến 60 tỷ đồng" tại chuyên mục BẤT ĐỘNG SẢN. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50