Indonesia cấm mua sắm, bán hàng trên mạng xã hội TikTok

Bộ Thương mại Indonesia cho biết: “Mạng xã hội chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ quảng bá hàng hóa và dịch vụ và sẽ không được phép giao dịch thanh toán trực tiếp”.