Quảng Nam yêu cầu Thaco dừng hỗ trợ lập quy hoạch cảng biển

05/02/2023 06:30

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản đề nghị Công ty CP Tập đoàn Trường Hải dừng hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển trên địa bàn.

Quảng Nam yêu cầu Thaco dừng hỗ trợ lập quy hoạch cảng biển
Quảng Nam yêu cầu Thaco dừng hỗ trợ lập quy hoạch cảng biển

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, qua rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật; thực hiện ý kiến của Thủ tướng tại Công văn 4658/VPCP-CN (tháng 12/2022) của Văn phòng Chính phủ về tình hình liên quan an ninh trong lĩnh vực tài trợ lập quy hoạch đô thị trên địa bàn cả nước giai đoạn 2017 - 2022, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đề nghị Công ty CP Tập đoàn Trường Hải dừng hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Đồng thời sẽ đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam khẩn trương hoàn chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành thuộc nhiệm vụ tổ chức lập của Bộ Giao thông vận tải; trong đó có Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao, khu nước vùng đất, vùng nước thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trước đó, sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 9/2021, UBND tỉnh ra văn bản (tháng 12/2021) thống nhất chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn Trường Hải hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, lập đề xuất Quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam.

Theo Quy hoạch tổng thể, cảng biển Quảng Nam được quy hoạch bổ sung thêm 2 khu bến Tam Hòa và Tam Giang, đồng thời chức năng và cỡ tàu cũng được điều chỉnh so với Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Trung Trung Bộ (nhóm 3) giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, dẫn tới sự cần thiết triển khai quy hoạch chi tiết để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam.

Tại địa bàn Quảng Nam, Thaco còn ghi dấu ấn với 2 đại dự án có tổng quy mô khoảng 560ha (KCN chuyên nông – lâm nghiệp Thaco Chu Lai, KCN cơ khí ô tô Thaco Chu Lai mở rộng), trị giá gần 3.600 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết "Quảng Nam yêu cầu Thaco dừng hỗ trợ lập quy hoạch cảng biển" tại chuyên mục BẤT ĐỘNG SẢN. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com hoặc liên hệ hotline 0934.40.40.50