TDG GLOBAL thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

19/03/2023 12:45

Mục đích phát hành nhằm thanh toán gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho CTCP Chứng khoán APG với giá trị 32,1 tỷ đồng và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) với giá trị 7,9 tỷ đồng.

Ngày 07/03, HĐQT CTCP Đầu tư TDG GLOBAL (mã CK: TDG) đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2023 và hủy nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 23/02.

Trước đó, ngày 23/02 HĐQT TDG đã thông qua phương án phát hành 500 trái phiếu riêng lẻ, với giá phát hành 100 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Theo phương án mới, tổng số lượng phát hành là 400 trái phiếu (mã trái phiếu: TDGH2326001, giá phát hành bằng mệnh giá là 100 triệu đồng/trái phiếu) với tổng giá trị là 40 tỷ đồng.

Mục đích phát hành nhằm thanh toán gốc trái phiếu mã TDGBH2223001 đã đáo hạn vào ngày 18/01/2023 cho CTCP Chứng khoán APG với giá trị 32,1 tỷ đồng và thanh toán khoản nợ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) với giá trị 7,9 tỷ đồng.

TDG GLOBAL thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ - Ảnh 1

Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến phát hành vào quý 1 năm 2023. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa cố định là 13,7%/năm (trước thuế thu nhập cá nhân). Gốc sẽ được thanh toán toàn bộ một lần duy nhất vào ngày đáo hạn trái phiếu. Nguồn thanh toán từ dòng tiền hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của TDG.

Trái phiếu có thể mua lại trước hạn bắt buộc hoặc theo thỏa thuận. Việc mua lại trái phiếu trước hạn bắt buộc khi xảy ra sự kiện vi phạm theo quy định tại các điều khoản và điều kiện trái phiếu. Bên cạnh đó, tổ chức phát hành hoặc trái chủ có thể đề nghị mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn theo phương thức, thời điểm và giá mua lại tùy thuộc vào thỏa thuận giữa hai bên. Khối lượng đề nghị mua lại một năm không quá 25% tổng khối lượng trái phiếu đang lưu hành theo mệnh giá tại thời điểm đề nghị mua lại. Bên được đề nghị có quyền chấp thuận hoặc từ chối đề nghị mua lại trước hạn.

TDG cam kết đã thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, Công ty không có khoản nợ quá hạn nào. Mặt khác, TDG hiện cũng không có dư nợ trái phiếu.

Bạn đang đọc bài viết "TDG GLOBAL thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi chi tiết liên quan, vui lòng gửi thông tin qua email phamvan0909@gmail.com