Phát Đạt được bình chọn TOP50 Doanh nghiệp phát triển bền vững 2022

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa được bình chọn TOP50 Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2022 (TOP50 CSA). Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp hoạt...