Bộ Xây dựng: Không tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp làm nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, nếu nâng lợi nhuận cho các doanh nghiệp làm nhà ở xã hội sẽ khiến tăng giá bán nhà ở cho người thu nhập thấp.