7 tháng đầu năm 2022, Việt Nam chi gần 6 tỷ USD để nhập khẩu xăng dầu

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 7, nhập khẩu xăng dầu đạt 651 nghìn m3, tương đương 736 triệu USD, tăng 5% về lượng nhưng giảm 9% về giá trị so với tháng 6. Như vậy, nhập khẩu xăng dầu đã tăng nhẹ trở lại sau 3 tháng liên tiếp giảm.